home

Daňová evidence

- peněžní deník
- knihy pohledávek a závazků
- vedení knih analytické evidence
- evidence hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
- evidence drobného dlouhodobého majetku
- evidence daně z přidané hodnoty
- rekonstrukce - zpětné zpracování daňové evidence