home

Mzdy a personalistika

Komplexní poradenství v oblasti personalistiky a mzdové evidence – příprava a optimalizace pracovních smluv a dohod o pracovní činnosti a provedení práce, optimalizace zaručené mzdy v souladu s legislativou, optimalizace všech interních mzdových dokladů společnosti.

Rozsah:

- výplatní listiny
- potvrzení o příjmech pro zaměstnance a společníky
- výpočty nemocenské
- evidence dovolených
- přehledy o vyměřovacích základech
- roční vyúčtování daně ze ZČ zaměstnanců
- podklady pro finanční účetnictví
- mzdové listy
- evidenční listy
- příkazy k úhradě mezd
- příkazy k úhradě sociálního pojištění
- příkazy k úhradě zdravotního pojištění
- příkazy k úhradě srážek z mezd
- zastupování na úřadech v souvislosti s výše uvedenými poskytnutými službami
- zastupování při kontrole Inspektorátem práce
- poradenství a konsultace ve mzdové oblasti