home

O nás

ENQ company - založeno 2009

ENQ – accounting poskytuje komplexní účetní, mzdové (včetně personalistiky) a daňové služby, počínaje vkládáním dat až po dodání výkazů a zpráv pro management, banky a ostatní externí uživatele účetních informací. Služby vycházejí z potřeb českých společností a OSVČ a zahrnují především účetnictví, vedení mezd a poradenství v oblasti personalistiky a mezd, daňové poradenství.